Modele ewakuacji

Pathfinder Zawiera również Alternatywny modèle poruszania się Tłumu bazujący na równaniach z SFPE (Guide d`ingénierie sur le comportement humain dans le feu). Mechanizm dix jest zgodny z SFPE Zarówno w profilach PR, Kości Jak i kontroli solution przez Drzwi. W tym do pracy Pathfinder Odtwarza w pierwsjay kolejności ręczne obliczenia używając do Tego założeń je wytycznych SFPE. Pozwala à projektantowi na szybkie określenie czasu ewakuacji dla modelu Budynku a nawet dla dużych kompleksowych obiektów. W każdej chwili możemy zmieniać szerokości Drzwi Czy też charakterystykę étroits co Pozwala tworzyć kilka diffĂŠrents wariantów ewakuacyjnych je weryfikować założenia z projektu. Każdej jednostce mogą być przypisane jej indywidualne Cechy Takie Jak: Rozmiar, wygląd, prĩkość przemieszczania, priorytet Czy opóźnienie w podejmowaniu decyzji o ucieczce. Każda Osoba może być również przypisana do konkretnych Drzwi ewakuacyjnych-dzięki temu możemy również sprawdzać Jak zachowują się pracownicy przeszkoleni z zakresu ewakuacji. Multisymulacje à metoda ilościowej analizy ryzyka, wykorzystywana w ochronie przeciwpożarowej. Idée metody polega na wielokrotnym (stąd nazwa) wykonaniu symulacji w Komputerowych modelach Rozwoju pożaru (CFAST, BRANZFIRE), modelach ewakuacji, modelach działań ratowniczo-gaśniczych oraz innych, zależnych OD potrzeb. Każde kolejne uruchomienie symulacji odbywa się dla innego scenariusza pożarowego. Zmiana scenariusza pożarowego realizowana jest poprzez zmianę parametrów wejściowych wprowadzanych do modeli.

Paramétrie wejściowe wprowadzane ne modeli podlegają rozkładom prawdopodobieństwa. Losowanie konkretnych parametrów dla pojedynczej symulacji odbywa się z użyciem metody Monte Carlo. Jako Wynik multisymulacji otrzymywane są rozkłady parametrów służących ocenie bezpieczeństwa, w postaci NP. dostępnego czasu Bezpiecznej ewakuacji (DCBE) lub wymaganego czasu Bezpiecznej ewakuacji (WCBE) [1]. Swoje oprogramowanie do la realizacji multisymulacji opracowało również CSTB-francuskie Centrum Badań Naukowo-Technicznych. Programme o nazwie SCHEMA-SI [3] Pozwala na probabilistyczne modelowanie pożaru, ewakuacji oraz oszacowanie skutków pożaru na ewakuujące się osoby.

Ce contenu a été publié dans Non classé par Tako. Mettez-le en favori avec son permalien.